Általános Szerződési Feltételek

Köszönjük, hogy adományával támogatja a Érd és Térsége Mentőszolgálatáért Alapítvány közhasznú munkáját.

Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a szerződés a Támogató általi önkéntes regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával és a fizetés eszközlésével érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Támogatóval ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a támogató által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Alapítvány és a Támogató között létrejött szerződés szerint a Támogató az Alapítvány közhasznú céljának érdekében pénzügyi támogatást nyújt az Alapítvány részére, amelyet az alapítvány köszönettel elfogad. A Támogató saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy ad-e támogatást, az Alapítvány részére, ha igen, azt mikor, milyen módon és milyen összegben teszi. A támogatás akkor minősül az Alapítvány részére nyújtott támogatásnak, ha az: a) banki utalás esetében az Alapítvány bankszámláján jóváírásra kerül, b) az Alapítvány pénztárában készpénzben befizetésre kerül c) honlapon keresztül történő bankkártyás fizetés esetében megtörténik a fizetés, és erről a rendszer visszaigazolást küld a Támogató részére.

A támogatás összegén felül az Alapítvány egyéb költséget nem számít fel, a bankkártyás fizetés esetén fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján kezelési költsége az Alapítványt terheli. Banki utalással eszközölt fizetés esetén a küldő és fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján utalási, kezelési költségek kerülhetnek felszámításra.

Az Alapítvány a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát amennyiben a Támogató ezt kéri.

A támogató az alapítvány honlapján tájékozódhat az Alapítvány közhasznú céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A hatályos jogszabályok szerint megtekintheti az Alapítvány közhasznúsági beszámolóját.

Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a fizetés eszközlése, illetve igény esetén támogatási igazolás nyújtása). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják. A szerződés felmondására – tekintettel a szolgáltatás természetére – nincsen jogi lehetőség.

A szerződéstől a Támogató vagy az Alapítvány a fizetés tényleges eszközléséig állhat el.

A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy: a) az Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály megkerülésével eszközölték; a Támogató részéről, ha a szerződés semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak fenn, vagy a támogatás eszközlését követő 14 napon belül körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás visszakövetelésére ad alapot. Felbontás és a támogatónak való visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás költségeit a Támogató viseli, kivéve ha a felbontásra az Alapítvány felróható magatartása miatt kerül sor.

A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó. Magatartási kódexnek az ALAPÍTVÁNY nem vetette alá magát.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Érd, 2020 05. 05.

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Ha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.